Numbers Speak for Themselves

0 +
Satisfied Clients
0
Years of Experience
0
Completed Projects

O nama (BiH)

 

MHM Robotics je start-up biznis osnovan s namjerom razvoja poslovanja u oblasti proizvodnje automatiziranih mašina za različite namjene. Uprkos činjenici da se radi o mladom preduzeću, MHM nudi odličnu uslugu projektovanja, programiranja, montaže i proizvodnje proizvoda za implementaciju automatizacije.

MHM zapošljava stručnjake  iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i procesnog inženjerstva, kao i stručno osoblje za proizvodnju i montažu proizvoda, kao i eksterne konsultanate u ovim oblastima.

MHM je trenutno organiziran u tri organizacione jedinice: Odjel za razvoj proizvoda, Odjel za finansije i ljudske resurse i Odsjek za proizvodnju i montažu. Sam duh start-up kompanije nameće involviranje svih zaposlenih u jednu integralnu celinu kako bi svi iz svake organizacione jedinice bili upoznati sa radom drugih, i kao takvi činimo jednu malu porodicu.

Pored navedenih usluga nudimo i postprodajne usluge održavanja, popravke i poboljšanja postojećih mašina. Kontaktirajte nas jer je saradnja sa nama nesumnjivo mudra odluka!

Who We Are?

 

MHM Robotics is a start-up business established with the intention of growing a business in the area of manufacturing automated machines for diverse uses.

Despite being a young business, MHM offers an excellent service for designing, programming, assembling, and producing goods for the automation implementation.

MHM now employs experts in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, process engineering, and professional staff for product manufacture and assembly, in addition to external consultants in these fields.

MHM is currently organized into three organizational units: the Product Development Department, the Finance and Human Resources Department, and the Production and Assembly Department. The very spirit of the start-up company imposes the involvement of all employees in one integral whole, so that everyone from each organizational unit is familiar with the work of others, and as such we make one small family.

In addition to the aforementioned services, we also offer post-sale services for the maintenance, repair, and improvement of current machinery. Contact us because working with us is unquestionably a wise decision!